Pantkvitton

Frivillig insamling av pantkvitton vid ICAs pantautomat.

Denna insamling har till dags dato (2010-11-01) 4060 kr. Dessa pengar har bland annat använts för att hjälpa till att finansiera Junsele skolas deltagande i schackfyran.